MASZYNY ROLNICZE
Agregaty Uprawowo-Siewne AUS
Agregaty służą do przedsiewnej uprawy gleby z jednoczesnym wysiewem nasion. Agregaty produkowane są o szerokościach roboczych: 2,5 m - 2,7m - 3,0 m - 3,2 m. w wersji zawieszanej, równocześnie posiadają sprzęg do siewnika, umożliwiający agregowanie z siewnikiem. Działanie agregatu polega na spulchnieniu i wyrównaniu górnej warstwy gleby, rozkruszeniu brył, niszczeniu chwastów i rozłogów perzu oraz ugnieceniu warstwy gleby poniżej głębokości siewu w celu lepszego podsiąkania wody zapewniającego równomierne wschody.

Wyróżniamy podział na:
- wał rurowy - przeznaczony na gleby lekkie;
- wał zębaty - przeznaczony na gleby średnio - ciężkie.

Agregat uprawowo-siewny
Wał rurowy
Przeznaczony na gleby lekkie

Agregat uprawowo-siewny
Wał zębaty
Przeznaczony na gleby średnio - ciężkie